Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokyny k závazné přihlášce na 1. a 3. turnus a platbě tábora

19. 2. 2013

POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

Z důvodu evidenčního programu DDM Vratimov dodržte prosím tento postup:

1. zvolte si tábor

2. telefonicky, e-mailem nebo osobně na recepci nahlaste osobní údaje Vašeho dítěte podle tohoto seznamu:

rodné číslo dítěte…

jméno a příjmení dítěte…

zdravotní pojišťovna (kód)…

bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, město)…

kontakt na dítě (mobil)…

jméno a příjmení rodičů včetně kontaktů – telefon + mail…

3. závaznou přihlášku vám zašleme v elektronické podobě (v tom případě je nutno přihlášku vytisknout) nebo vytiskneme přímo na recepci DDM Vratimov

4. po obdržení přihlášky zkontrolujte všechny údaje, podepište a odevzdejte na recepci DDM

do 31. 4. 2014 (můžete zaslat poštou)

5. součástí přihlášky je příkaz k úhradě s údaji potřebnými k zaplacení poukazu

6. spolu s odevzdáním podepsané závazné přihlášky je třeba uhradit zálohu v minimální výši 500,- Kč u pobytových a 200,- Kč u příměstských táborů (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena rezervace místa na zvoleném táboře), je možné uhradit ihned celou částku

 

POKYNY PRO PLATBU POUKAZU LDT

Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:

v hotovosti do pokladny na recepci DDM Vratimov
převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné přihlášky)
složenkou typu A
složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny
v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
üvyžádátesi u nás tiskopis žádost o příspěvek z FKSP na rekreaci dítěte, který odevzdáte svému zaměstnavateli

üzaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu DDM

DDM na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu

6. Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky

7. poukaz uhraďte do 31. 5. 2014, po domluvě lze hradit ve splátkách

8. odevzdání přihlášky nutno potvrdit úhradou zálohy ve výši 500,- Kč

 

DALŠÍ POKYNY:

Zdravotní způsobilost dítěte – nechejte potvrdit od lékaře, odevzdat do 31. 5. 2014 (můžete použít JPP- nesmí být starší 1 rok v době konání LDT)
Prohlášení zákonných zástupců – odevzdává se v den odjezdu zdravotníkovi tábora.
Stornovací podmínky a ostatní informace naleznete na webových stránkách DDM Vratimov v Organizačním řádu pro tábory
Neodevzdáte-li přihlášku v určeném termínu, může se stát, že pro velký zájem, budete zařazeni pouze jako náhradníci.